Tagged: APS

0

Kisa ki nati fanm?

Nan kozri nou te reyalize sou stereyotip yo, Doktè Justafort te abòde aspè sa (nati fanm) ki pou li menm se yon pèsepsyon ki dwe chanje. Dapre Justafort ayisyen defini nati vajen fanm a...

0

Chita Pale Sou Seksyalite

Souvan nan tèt anpil moun seksyalite egal sèks. Poutan seksyalite se yon tèm ki tèlman vas; li regwoupe anpil fenomèn tankou repwodiksyon, devlopman seksyèl, konpòtman seksyèl elatriye. Anpil moun panse tou seksyalite se yon...