Category: Uncategorized

0

Chita Pale Sou Seksyalite

Souvan nan tèt anpil moun seksyalite egal sèks. Poutan seksyalite se yon tèm ki tèlman vas; li regwoupe anpil fenomèn tankou repwodiksyon, devlopman seksyèl, konpòtman seksyèl elatriye. Anpil moun panse tou seksyalite se yon...