Author: admin

0

Kisa ki nati fanm?

Nan kozri nou te reyalize sou stereyotip yo, Doktè Justafort te abòde aspè sa (nati fanm) ki pou li menm se yon pèsepsyon ki dwe chanje. Dapre Justafort ayisyen defini nati vajen fanm a...